บริการติดตั้ง Internet WiFi ร้านกาแฟ,ร้านอาหาร,รีสอร์ท,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,โรงเรียน,บริการติดตั้งระบบเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. 2560
New Hot Recommend
1.00 THB
บริการติดตั้ง Internet WiFi ร้านกาแฟ,ร้านอาหาร,บ้านขนาดใหญ่,หอพัก,รีสอร์ท,โรงแรม,อาพาร์ทเม้นท์,โรงเรียน และระบบเก็บ Log...
FV18,ZKTeco, เครื่องสแกนเส้นเลือดดำ,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้ว/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
New Recommend
12,000.00 THB
FV18 เครื่องสแกนเส้นเลือดดำ/สแกนลายนิ้วมือ/บัตร ซื้อเพิ่ม,รองรับ 1,000 เส้นเลือด, 1,000 ลายนิ้วมือ,บัตร 5,000 ใบ ซื้อเพิ...
C200C,ZKTeco,จอสี ระบบลงเวลาด้วยบัตร/รหัส ระบบ ลงเวลาพนักงานด้วยบัตร รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Hot Recommend
8,900.00 THB
C200C, เครื่องทาบบัตร รหัส จอสี รองรับบัตร 30000 ใบ 50000 รายงาน สำหรับควบคุมเข้าออกประตู หรือ ลงเวลา เข้าออกพนักงาน มีโ...
C 100C,ZKTeco, จอสี ระบบลงเวลาด้วยบัตร/รหัส ระบบ ลงเวลาพนักงานด้วยบัตร รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Hot Recommend
7,900.00 THB
C100C เครื่องทาบบัตร รหัส จอสี รองรับบัตร 30000, 50,000 รายงาน สำหรับควบคุมประตูเข้า ออก หรือลงเวลาเข้าออกพนักงาน ...
X628-C,ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Recommend
9,000.00 THB
X628-C เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ 100,000 รายงาน รหัส บัตรซื้อเพิ่ม  Proximity,mifaer,HID มีโปรแ...
UA100,ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้ว/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Recommend
7,900.00 THB
UA100 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รหัส สำหรับลงเวลาเข้า ออกพนักงาน รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ ,100,000 รายงาน มีโปรแกรม ขาดลามาสา...
SilkFP 101TA,ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
New Recommend
9,000.00 THB
SilkFP101TA,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รห้ส บัตรซื้อเพิ่ม สำหรับลงเวลาเข้า ออกพนักงาน ขาดลา มาสาย OT มีโปรแกรมภาษาไทยให้ฟรี
SA-32M,ZKTeco,ระบบ เปิด-ปิด ประตูด้วยบัตร/รหัส รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตูด้วยMifare ไม่รองรับระบบลงเวลา
Recommend
7,900.00 THB
SA-32M  สำหรับควบคุมประตู รองรับบัตร 1,000 ใบ,mifare Card,ไม่มีรายงานเข้า ออกประตู
s-203 Fingo,ระบบ เปิด-ปิด ประตูด้วยบัตร/รหัส รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู ไม่รองรับระบบลงเวลา
Hot Recommend
7,900.00 THB
s-203 สำหรับควบคุมประตู แบบทาบัตร Proximity  รองรับบัตร 1,500 ใบ  ไม่มีรายงานเข้าออกประตู
SC 700,ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยบัตร/รหัส ระบบ ลงเวลาพนักงานด้วยบัตร รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
New Recommend
8,900.00 THB
SC700 รองรับบัตร 30,000 ใบ,รองรับรายงาน 100,000 รองรับบัตร Proximity,mifare  กรุณาแจ้งก่อนสั่งซื้อ
x7 ,ZKTeco,ระบบ เปิด-ปิด ประตูด้วยลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู ไม่รองรับระบบลงเวลา
Recommend
8,900.00 THB
x7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บัตร รหัส สำหรับควบคุมประตูเข้า ออก ,ไม่มี รายงายการลงเวลาเข้าออก
iClock 880H ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
New
1.00 THB
iclock 880H จอภาพ 3.5" มีกล้องบันทึกภาพ รองรับ 50,000 ลายนิ้วมือ ,รองรับ รายงานได้ 800,000 รายการ รองรับบัตร mifare card...
TF1700 IP ,ZKTeco ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ/รหัส กันน้ำ รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Recommend
1.00 THB
เคริ่องสแกนลายนิ้วมือ IP65 ป้องกันน้ำ  ติดตั้งนอกอาคารได้ รองรับ 3,000 ลายนิ้วมือ เพิ่มได้สูงสุด  8,000 ลายนิ้...
Bio 700 ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยใบหน้า/ลายนิ้ว รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Recommend
1.00 THB
Bio 700 สแกนใบหน้า 1,500,สแกนลายนิ้วมือ 2,000 รองรับ 100ม000 รายการ ต่อคอมพิวเตอร์ได้ Lan USB RS232 สำหรับลงเวลาเข้า ออก...
Thai02 ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยใบหน้า/ลายนิ้ว/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
New Recommend
1.00 THB
Thai02 สแกนใบหน้า 400,สแกนลายนิ้วมือ 2,000  รับรายงาน 100,000 รายการ รองรับบัตรซื้อเพิ่ม  สำหรับลงเวลาเข้า ออก...
View all product
s50wifi ZKTeco เครื่องสแกนลายนิ้วมือ ไร้สาย wiFi ,มีแบตเตอร์รีสำรองไฟในตัว
New Hot Recommend
1.00 THB
เครื่องสแกรลายนิ้วมือ ไร้สาย wifi มีแบตเตอร์รีสำรองในตัว
USB เซ็นต์เซอร์ Fingerscan สแกนลายนิ้วมือ แบบสาย USB
New Hot Recommend
1.00 THB
USB sensor Fingerscan สแกนลายนิ้วมือแบบสาย USB สำหรับ เก็บข้อมูล ลายนิ้วมือ เพื่อส่งเข้าระบบเครื่อง คอมพิวเตอร์ เก็บประว...
s-203 Fingo,ระบบ เปิด-ปิด ประตูด้วยบัตร/รหัส รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู ไม่รองรับระบบลงเวลา
Hot Recommend
7,900.00 THB
s-203 สำหรับควบคุมประตู แบบทาบัตร Proximity  รองรับบัตร 1,500 ใบ  ไม่มีรายงานเข้าออกประตู
C 100C,ZKTeco, จอสี ระบบลงเวลาด้วยบัตร/รหัส ระบบ ลงเวลาพนักงานด้วยบัตร รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Hot Recommend
7,900.00 THB
C100C เครื่องทาบบัตร รหัส จอสี รองรับบัตร 30000, 50,000 รายงาน สำหรับควบคุมประตูเข้า ออก หรือลงเวลาเข้าออกพนักงาน ...
C200C,ZKTeco,จอสี ระบบลงเวลาด้วยบัตร/รหัส ระบบ ลงเวลาพนักงานด้วยบัตร รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
Hot Recommend
8,900.00 THB
C200C, เครื่องทาบบัตร รหัส จอสี รองรับบัตร 30000 ใบ 50000 รายงาน สำหรับควบคุมเข้าออกประตู หรือ ลงเวลา เข้าออกพนักงาน มีโ...
บริการติดตั้ง Internet WiFi ร้านกาแฟ,ร้านอาหาร,รีสอร์ท,โรงแรม,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,โรงเรียน,บริการติดตั้งระบบเก็บ Log ตาม พ.ร.บ. 2560
New Hot Recommend
1.00 THB
บริการติดตั้ง Internet WiFi ร้านกาแฟ,ร้านอาหาร,บ้านขนาดใหญ่,หอพัก,รีสอร์ท,โรงแรม,อาพาร์ทเม้นท์,โรงเรียน และระบบเก็บ Log...
View all product
Falco access control
 • 27 Oct 2018
 • 393
 • 0
Falco access control
Read More
เอกสาร ภ.พ.20
 • 27 Oct 2018
 • 757
 • 0
เอกสาร ภ.พ.20
Read More
Company Profile SimCplify Tech Co.,Ltd.
 • 27 Oct 2018
 • 557
 • 0
Company Profile Simplify Tech Co.,Ltd.
Read More
ผลงานติดตั้งและบริการหลังการขาย
 • 27 Oct 2018
 • 256
 • 0
ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน 1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV 2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณ...
Read More
View all article
ผลงานติดตั้งและบริการหลังการขาย
 • 27 Oct 2018
 • 256
 • 0
ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน 1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV 2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณ...
Read More
View all article
FingerScan 3500Bth.
 • 8 February 2018
 • 553
 • 0
เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan  ยี่ห้อ RCG รุ่น i4 ราคาขายส่ง 3,500 บาท รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ, รองรั...
Read More
View all news