ผลงานติดตั้งและบริการหลังการขาย

ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน

1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV

2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

3.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้ง Access Control/Fingerprint / Time Attendance

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ติดตั้ง Access Control / FingerPrint

6.กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ติดตั้ง Time Attendance /Fingerprint

7.บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด  บริษัทได้รับสิทธิไว้วางใจ แต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยตรง เป็นผู้สำรวจพื้นที่,ออกแบบ,ติดตั้ง สัญญาณ TRUE WIFI ทั่วประเทศ บริษัทยังดำเนินการตามมาตรฐาน TRUE

8.โรงพยาบาล ผิวหนังอโศก และสาขา  ติดตั้ง Access Control/Fingerprint

9.The Alcove Thorglor 5 ติดตั้ง Access Control/Fingerprint /Door Lock

10. The R  House ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / CCTV

11.โรงเรียนหนองเสือวิยาคม ปทุมธานี ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า ออก อัตโนมัติ

12. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. ติดตั้ง CCTV

13.โรงเรียนราชดำริ สวนหลวง ร.9 กทม. ติดตั้ง net work Lan / ไฟฟ้า

14.Sleepwell Industries Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance / Door Lock

15.Pionneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control

16.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance

17.โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

18. Nam Ngai Hong Industry Co.,Ltd. ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

19.OSK. Securities (Thailand) PCL.  ติดตั้ง IP Pbx

20.JobStreet.com (Thailand) ติดตั้งสร้างห้อง Server Room ,RCAK ,UPS ,Server, Internet ,net work ,Lan ,Wifi , Power ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,IP Pbx, CCTV, Access Control ,

21.บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

22.Thaisecom Pitakkij Co.,Ltd. (Thai Secom) Access Control /Fingerprint/ Door Lock

23.Teeya Master Systems Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Conteol / Fingerprint

24.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัก (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

25.Icom Tech Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint

26.Hardward House International Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/Time Attendance

27.V.SMART Co.,LTD. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / Time Attendance

28.Computer Union Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

29.UFO Company Limited ติดตั้ง Time Attendance

30.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Access Control /Fingerprint / CCTV

31.Semple Cochrane (Asia) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

31.Vmrh Intertrad Co.,Ltd. Time Attendance /Fingerprint

32. บริษัท คเณศ อินโฟเทค จำกัด Time Attendance /Fingerprint

33. บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

34. บริษัท เมอร์ ซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

35. บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น  Time Attendance / Access Control / Fingerprint

36. บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด Time Attendance /Fingerprint

37. คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) CCTV,Time Attendance/ Fingerprint, Network  Lan, ระบบไฟฟ้า, Computer

38. คณะบริหารธุระกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญญะบุรี  Access Control,Network

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารเรียนรวม (ประสานมิตร) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

40. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Access Control

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสกาย เทเลโฟน  Access Control / Fingerprint

42. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่),(สาขา) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

43. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Access Control / Fingerprint

44. ร้านวิทยาฟาร์ม จังหวัด ตรัง Time Attendance /Fingerprint

45. บ้านคุณทอม  Time Attendance /Fingerprint

46. สำนักงาน คุณอ้อย Time Attendance / Fingerprint

47. บ้านคุณเกมส์  Time Attendance / Fingerprint

48. สำนักงานคุณ จณห์นิพิท พันธ์กอง  Time Attendance / Fingerprint

49. Ad IT Supply Co.,Ltd.  Time Attendance / Fingerprint

50. คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Time Attendance / Fingerprint

56. บริษัท เอเซีย กรีน อินโนเวชั่น จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ Access Control

57. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

58. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย /Time Attendance/ Access Control

59. บริษัทนำหน้าซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิท จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ CCTV/ Network/ ไฟฟ้า

60. บริษัท เค. ไอ. ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  Access Control/ Fingerprint

61 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  IP CAMERA

62. บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด  Access Control

63. สำนักงาน คุณอนุรักษ์,คุณอภิรดี เหนือโท  Time Attendance/ Fingerprint

64. บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CCTV,ระบบไฟฟ้า, Lan System

65. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม   โทรศัพท์

66. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Access Control / Fingerprint/ CCTV

67. บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ  IP CAMERA

68.โรงแรมดอลฟิน เบลย์รีสอร์ท (บจก. ที.พี.เอ็น.จี) Time Attendance/Fingerprint

69.สำนักงาน คุณปภาพัฒน์ เจนเจิดยศ  Time Attendance/Fingerprint

70.สำนักงาน คุณหมู Time Attendance/Fingerprint

71. บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

72. Telewiz Shop AIS  Time Attendance/Fingerprint

73. คุณพนมไพร สุขมา  Time Attendance/Fingerprint
74. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Time Attendance/Fingerprint

75. บริษัทแอมโปร ไมโครซิส จำกัด Wiring UTP, Network, WiFi

76. Voice TV Co., Ltd. Wiring UTP, Network, WiFi

77. สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Access Control Fingerprint

78. บ้านคุณโด้ง, คุณสายรุ้ง  CCTV

79.สำนักงานคุณปิยะ    Time Attendance/ Fingerprint

80. บริษัท สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด Access Control / Fingerprint

81. บ้าน ผอ.สมชาย CCTV

82.บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด Time Attendance/Fingerprint

83. คุณจรัส สุพรรณ์ Time Attendance/ Fingerprint

84. บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Time Attendance / Fingerprint

85. คุณกฤษ CCTV

86. คุณ ปริษา Time Attendance / Fingerprint

87. คุณหนึ่ง Time Attendance / Fingerprint

88. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Time Attendance / Fingerprint

89. คูณ ตี๋ Time Attendance / Fingerprint

90. คุณพลากร  Time Attendance /Fingerprint

91. บริษัทโวเทค จำกัด Time Attendance / Fingerprint

92. บริษัท เดีย บอน พีซี จำกัด Time Attendance / Fingerprint

93. คุณประสงค์ Time Attendance / Fingerprint

94.บริษัท แอทวานซ์ เทค เรฟโวลูชั่น จำกัด Access Control

95. บริษัทชบาบางกอก จำกัด Time Attendance / Fingerprint

96. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance / Fingerprint

97. บริษัท เดล คาซาโร  (ประเทศไทย)จำกัด CCTV

98. บริษัท ไอ คอม เทค จำกัด Fingerprint Time Attendance  Access Control

99. บริษัท ที ซี พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  Access Control,Control Lift Fingerprint, Car Park,Time Attendance

100.โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ CCTV

101. บริษัท ดี เค เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด  IP CAMERA,Access Control Fingerprint,Time Attendance,Control Lift,Car Park

102. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Access Control Fingerprint

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสหเวชศาสตร์  CCTV,Time Attendance,ไฟฟ้า

104. โรงเรียนราชวินิต บางเขน  CCTV,Network,Lan,ไฟฟ้า

105, The Alcove @54 IP CAMERA ,Time Attendance,Access Control,Cer Park, Comtrol Lift

106,บริษัทกรีน เฮอริเทรด พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  CCTV, ไฟฟ้า

107บริษัทเทกทีน่า แมนนูเฟ็กท์เจอริ่ง จำกัด  CCTV ,Time Attendance,Network,ไฟฟ้า

108. สถานฑูตไต้หวัน Access Control

109. โรงพยยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance

110. บริษัทสยามวูดส์ แลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด  IP CAMWRA

111. บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด  IP CAMERA

112. สถานีโทรทัศน์ Voice Tv. Network, Fiber Optic

113. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด Lan ,ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน

1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV

2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

3.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้ง Access Control/Fingerprint / Time Attendance

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ติดตั้ง Access Control / FingerPrint

6.กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ติดตั้ง Time Attendance /Fingerprint

7.บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด  บริษัทได้รับสิทธิไว้วางใจ แต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยตรง เป็นผู้สำรวจพื้นที่,ออกแบบ,ติดตั้ง สัญญาณ TRUE WIFI ทั่วประเทศ บริษัทยังดำเนินการตามมาตรฐาน TRUE

8.โรงพยาบาล ผิวหนังอโศก และสาขา  ติดตั้ง Access Control/Fingerprint

9.The Alcove Thorglor 5 ติดตั้ง Access Control/Fingerprint /Door Lock

10. The R  House ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / CCTV

11.โรงเรียนหนองเสือวิยาคม ปทุมธานี ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า ออก อัตโนมัติ

12. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. ติดตั้ง CCTV

13.โรงเรียนราชดำริ สวนหลวง ร.9 กทม. ติดตั้ง net work Lan / ไฟฟ้า

14.Sleepwell Industries Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance / Door Lock

15.Pionneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control

16.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance

17.โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

18. Nam Ngai Hong Industry Co.,Ltd. ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

19.OSK. Securities (Thailand) PCL.  ติดตั้ง IP Pbx

20.JobStreet.com (Thailand) ติดตั้งสร้างห้อง Server Room ,RCAK ,UPS ,Server, Internet ,net work ,Lan ,Wifi , Power ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,IP Pbx, CCTV, Access Control ,

21.บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

22.Thaisecom Pitakkij Co.,Ltd. (Thai Secom) Access Control /Fingerprint/ Door Lock

23.Teeya Master Systems Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Conteol / Fingerprint

24.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัก (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

25.Icom Tech Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint

26.Hardward House International Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/Time Attendance

27.V.SMART Co.,LTD. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / Time Attendance

28.Computer Union Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

29.UFO Company Limited ติดตั้ง Time Attendance

30.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Access Control /Fingerprint / CCTV

31.Semple Cochrane (Asia) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

31.Vmrh Intertrad Co.,Ltd. Time Attendance /Fingerprint

32. บริษัท คเณศ อินโฟเทค จำกัด Time Attendance /Fingerprint

33. บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

34. บริษัท เมอร์ ซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

35. บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น  Time Attendance / Access Control / Fingerprint

36. บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด Time Attendance /Fingerprint

37. คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) CCTV,Time Attendance/ Fingerprint, Network  Lan, ระบบไฟฟ้า, Computer

38. คณะบริหารธุระกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญญะบุรี  Access Control,Network

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารเรียนรวม (ประสานมิตร) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

40. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Access Control

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสกาย เทเลโฟน  Access Control / Fingerprint

42. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่),(สาขา) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

43. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Access Control / Fingerprint

44. ร้านวิทยาฟาร์ม จังหวัด ตรัง Time Attendance /Fingerprint

45. บ้านคุณทอม  Time Attendance /Fingerprint

46. สำนักงาน คุณอ้อย Time Attendance / Fingerprint

47. บ้านคุณเกมส์  Time Attendance / Fingerprint

48. สำนักงานคุณ จณห์นิพิท พันธ์กอง  Time Attendance / Fingerprint

49. Ad IT Supply Co.,Ltd.  Time Attendance / Fingerprint

50. คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Time Attendance / Fingerprint

56. บริษัท เอเซีย กรีน อินโนเวชั่น จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ Access Control

57. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

58. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย /Time Attendance/ Access Control

59. บริษัทนำหน้าซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิท จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ CCTV/ Network/ ไฟฟ้า

60. บริษัท เค. ไอ. ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  Access Control/ Fingerprint

61 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  IP CAMERA

62. บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด  Access Control

63. สำนักงาน คุณอนุรักษ์,คุณอภิรดี เหนือโท  Time Attendance/ Fingerprint

64. บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CCTV,ระบบไฟฟ้า, Lan System

65. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม   โทรศัพท์

66. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Access Control / Fingerprint/ CCTV

67. บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ  IP CAMERA

68.โรงแรมดอลฟิน เบลย์รีสอร์ท (บจก. ที.พี.เอ็น.จี) Time Attendance/Fingerprint

69.สำนักงาน คุณปภาพัฒน์ เจนเจิดยศ  Time Attendance/Fingerprint

70.สำนักงาน คุณหมู Time Attendance/Fingerprint

71. บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

72. Telewiz Shop AIS  Time Attendance/Fingerprint

73. คุณพนมไพร สุขมา  Time Attendance/Fingerprint
74. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Time Attendance/Fingerprint

75. บริษัทแอมโปร ไมโครซิส จำกัด Wiring UTP, Network, WiFi

76. Voice TV Co., Ltd. Wiring UTP, Network, WiFi

77. สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Access Control Fingerprint

78. บ้านคุณโด้ง, คุณสายรุ้ง  CCTV

79.สำนักงานคุณปิยะ    Time Attendance/ Fingerprint

80. บริษัท สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด Access Control / Fingerprint

81. บ้าน ผอ.สมชาย CCTV

82.บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด Time Attendance/Fingerprint

83. คุณจรัส สุพรรณ์ Time Attendance/ Fingerprint

84. บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Time Attendance / Fingerprint

85. คุณกฤษ CCTV

86. คุณ ปริษา Time Attendance / Fingerprint

87. คุณหนึ่ง Time Attendance / Fingerprint

88. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Time Attendance / Fingerprint

89. คูณ ตี๋ Time Attendance / Fingerprint

90. คุณพลากร  Time Attendance /Fingerprint

91. บริษัทโวเทค จำกัด Time Attendance / Fingerprint

92. บริษัท เดีย บอน พีซี จำกัด Time Attendance / Fingerprint

93. คุณประสงค์ Time Attendance / Fingerprint

94.บริษัท แอทวานซ์ เทค เรฟโวลูชั่น จำกัด Access Control

95. บริษัทชบาบางกอก จำกัด Time Attendance / Fingerprint

96. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance / Fingerprint

97. บริษัท เดล คาซาโร  (ประเทศไทย)จำกัด CCTV

98. บริษัท ไอ คอม เทค จำกัด Fingerprint Time Attendance  Access Control

99. บริษัท ที ซี พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  Access Control,Control Lift Fingerprint, Car Park,Time Attendance

100.โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ CCTV

101. บริษัท ดี เค เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด  IP CAMERA,Access Control Fingerprint,Time Attendance,Control Lift,Car Park

102. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Access Control Fingerprint

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสหเวชศาสตร์  CCTV,Time Attendance,ไฟฟ้า

104. โรงเรียนราชวินิต บางเขน  CCTV,Network,Lan,ไฟฟ้า

105, The Alcove @54 IP CAMERA ,Time Attendance,Access Control,Cer Park, Comtrol Lift

106,บริษัทกรีน เฮอริเทรด พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  CCTV, ไฟฟ้า

107บริษัทเทกทีน่า แมนนูเฟ็กท์เจอริ่ง จำกัด  CCTV ,Time Attendance,Network,ไฟฟ้า

108. สถานฑูตไต้หวัน Access Control

109. โรงพยยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance

110. บริษัทสยามวูดส์ แลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด  IP CAMWRA

111. บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด  IP CAMERA

112. สถานีโทรทัศน์ Voice Tv. Network, Fiber Optic

113. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด Lan ,ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน

1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV

2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

3.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้ง Access Control/Fingerprint / Time Attendance

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ติดตั้ง Access Control / FingerPrint

6.กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ติดตั้ง Time Attendance /Fingerprint

7.บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด  บริษัทได้รับสิทธิไว้วางใจ แต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยตรง เป็นผู้สำรวจพื้นที่,ออกแบบ,ติดตั้ง สัญญาณ TRUE WIFI ทั่วประเทศ บริษัทยังดำเนินการตามมาตรฐาน TRUE

8.โรงพยาบาล ผิวหนังอโศก และสาขา  ติดตั้ง Access Control/Fingerprint

9.The Alcove Thorglor 5 ติดตั้ง Access Control/Fingerprint /Door Lock

10. The R  House ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / CCTV

11.โรงเรียนหนองเสือวิยาคม ปทุมธานี ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า ออก อัตโนมัติ

12. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. ติดตั้ง CCTV

13.โรงเรียนราชดำริ สวนหลวง ร.9 กทม. ติดตั้ง net work Lan / ไฟฟ้า

14.Sleepwell Industries Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance / Door Lock

15.Pionneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control

16.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance

17.โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

18. Nam Ngai Hong Industry Co.,Ltd. ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

19.OSK. Securities (Thailand) PCL.  ติดตั้ง IP Pbx

20.JobStreet.com (Thailand) ติดตั้งสร้างห้อง Server Room ,RCAK ,UPS ,Server, Internet ,net work ,Lan ,Wifi , Power ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,IP Pbx, CCTV, Access Control ,

21.บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

22.Thaisecom Pitakkij Co.,Ltd. (Thai Secom) Access Control /Fingerprint/ Door Lock

23.Teeya Master Systems Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Conteol / Fingerprint

24.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัก (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

25.Icom Tech Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint

26.Hardward House International Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/Time Attendance

27.V.SMART Co.,LTD. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / Time Attendance

28.Computer Union Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

29.UFO Company Limited ติดตั้ง Time Attendance

30.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Access Control /Fingerprint / CCTV

31.Semple Cochrane (Asia) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

31.Vmrh Intertrad Co.,Ltd. Time Attendance /Fingerprint

32. บริษัท คเณศ อินโฟเทค จำกัด Time Attendance /Fingerprint

33. บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

34. บริษัท เมอร์ ซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

35. บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น  Time Attendance / Access Control / Fingerprint

36. บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด Time Attendance /Fingerprint

37. คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) CCTV,Time Attendance/ Fingerprint, Network  Lan, ระบบไฟฟ้า, Computer

38. คณะบริหารธุระกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญญะบุรี  Access Control,Network

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารเรียนรวม (ประสานมิตร) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

40. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Access Control

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสกาย เทเลโฟน  Access Control / Fingerprint

42. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่),(สาขา) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

43. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Access Control / Fingerprint

44. ร้านวิทยาฟาร์ม จังหวัด ตรัง Time Attendance /Fingerprint

45. บ้านคุณทอม  Time Attendance /Fingerprint

46. สำนักงาน คุณอ้อย Time Attendance / Fingerprint

47. บ้านคุณเกมส์  Time Attendance / Fingerprint

48. สำนักงานคุณ จณห์นิพิท พันธ์กอง  Time Attendance / Fingerprint

49. Ad IT Supply Co.,Ltd.  Time Attendance / Fingerprint

50. คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Time Attendance / Fingerprint

56. บริษัท เอเซีย กรีน อินโนเวชั่น จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ Access Control

57. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

58. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย /Time Attendance/ Access Control

59. บริษัทนำหน้าซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิท จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ CCTV/ Network/ ไฟฟ้า

60. บริษัท เค. ไอ. ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  Access Control/ Fingerprint

61 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  IP CAMERA

62. บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด  Access Control

63. สำนักงาน คุณอนุรักษ์,คุณอภิรดี เหนือโท  Time Attendance/ Fingerprint

64. บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CCTV,ระบบไฟฟ้า, Lan System

65. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม   โทรศัพท์

66. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Access Control / Fingerprint/ CCTV

67. บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ  IP CAMERA

68.โรงแรมดอลฟิน เบลย์รีสอร์ท (บจก. ที.พี.เอ็น.จี) Time Attendance/Fingerprint

69.สำนักงาน คุณปภาพัฒน์ เจนเจิดยศ  Time Attendance/Fingerprint

70.สำนักงาน คุณหมู Time Attendance/Fingerprint

71. บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

72. Telewiz Shop AIS  Time Attendance/Fingerprint

73. คุณพนมไพร สุขมา  Time Attendance/Fingerprint
74. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Time Attendance/Fingerprint

75. บริษัทแอมโปร ไมโครซิส จำกัด Wiring UTP, Network, WiFi

76. Voice TV Co., Ltd. Wiring UTP, Network, WiFi

77. สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Access Control Fingerprint

78. บ้านคุณโด้ง, คุณสายรุ้ง  CCTV

79.สำนักงานคุณปิยะ    Time Attendance/ Fingerprint

80. บริษัท สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด Access Control / Fingerprint

81. บ้าน ผอ.สมชาย CCTV

82.บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด Time Attendance/Fingerprint

83. คุณจรัส สุพรรณ์ Time Attendance/ Fingerprint

84. บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Time Attendance / Fingerprint

85. คุณกฤษ CCTV

86. คุณ ปริษา Time Attendance / Fingerprint

87. คุณหนึ่ง Time Attendance / Fingerprint

88. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Time Attendance / Fingerprint

89. คูณ ตี๋ Time Attendance / Fingerprint

90. คุณพลากร  Time Attendance /Fingerprint

91. บริษัทโวเทค จำกัด Time Attendance / Fingerprint

92. บริษัท เดีย บอน พีซี จำกัด Time Attendance / Fingerprint

93. คุณประสงค์ Time Attendance / Fingerprint

94.บริษัท แอทวานซ์ เทค เรฟโวลูชั่น จำกัด Access Control

95. บริษัทชบาบางกอก จำกัด Time Attendance / Fingerprint

96. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance / Fingerprint

97. บริษัท เดล คาซาโร  (ประเทศไทย)จำกัด CCTV

98. บริษัท ไอ คอม เทค จำกัด Fingerprint Time Attendance  Access Control

99. บริษัท ที ซี พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  Access Control,Control Lift Fingerprint, Car Park,Time Attendance

100.โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ CCTV

101. บริษัท ดี เค เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด  IP CAMERA,Access Control Fingerprint,Time Attendance,Control Lift,Car Park

102. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Access Control Fingerprint

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสหเวชศาสตร์  CCTV,Time Attendance,ไฟฟ้า

104. โรงเรียนราชวินิต บางเขน  CCTV,Network,Lan,ไฟฟ้า

105, The Alcove @54 IP CAMERA ,Time Attendance,Access Control,Cer Park, Comtrol Lift

106,บริษัทกรีน เฮอริเทรด พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  CCTV, ไฟฟ้า

107บริษัทเทกทีน่า แมนนูเฟ็กท์เจอริ่ง จำกัด  CCTV ,Time Attendance,Network,ไฟฟ้า

108. สถานฑูตไต้หวัน Access Control

109. โรงพยยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance

110. บริษัทสยามวูดส์ แลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด  IP CAMWRA

111. บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด  IP CAMERA

112. สถานีโทรทัศน์ Voice Tv. Network, Fiber Optic

113. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด Lan ,ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน

1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV

2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

3.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้ง Access Control/Fingerprint / Time Attendance

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ติดตั้ง Access Control / FingerPrint

6.กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ติดตั้ง Time Attendance /Fingerprint

7.บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด  บริษัทได้รับสิทธิไว้วางใจ แต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยตรง เป็นผู้สำรวจพื้นที่,ออกแบบ,ติดตั้ง สัญญาณ TRUE WIFI ทั่วประเทศ บริษัทยังดำเนินการตามมาตรฐาน TRUE

8.โรงพยาบาล ผิวหนังอโศก และสาขา  ติดตั้ง Access Control/Fingerprint

9.The Alcove Thorglor 5 ติดตั้ง Access Control/Fingerprint /Door Lock

10. The R  House ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / CCTV

11.โรงเรียนหนองเสือวิยาคม ปทุมธานี ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า ออก อัตโนมัติ

12. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. ติดตั้ง CCTV

13.โรงเรียนราชดำริ สวนหลวง ร.9 กทม. ติดตั้ง net work Lan / ไฟฟ้า

14.Sleepwell Industries Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance / Door Lock

15.Pionneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control

16.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance

17.โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

18. Nam Ngai Hong Industry Co.,Ltd. ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

19.OSK. Securities (Thailand) PCL.  ติดตั้ง IP Pbx

20.JobStreet.com (Thailand) ติดตั้งสร้างห้อง Server Room ,RCAK ,UPS ,Server, Internet ,net work ,Lan ,Wifi , Power ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,IP Pbx, CCTV, Access Control ,

21.บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

22.Thaisecom Pitakkij Co.,Ltd. (Thai Secom) Access Control /Fingerprint/ Door Lock

23.Teeya Master Systems Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Conteol / Fingerprint

24.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัก (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

25.Icom Tech Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint

26.Hardward House International Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/Time Attendance

27.V.SMART Co.,LTD. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / Time Attendance

28.Computer Union Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

29.UFO Company Limited ติดตั้ง Time Attendance

30.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Access Control /Fingerprint / CCTV

31.Semple Cochrane (Asia) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

31.Vmrh Intertrad Co.,Ltd. Time Attendance /Fingerprint

32. บริษัท คเณศ อินโฟเทค จำกัด Time Attendance /Fingerprint

33. บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

34. บริษัท เมอร์ ซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

35. บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น  Time Attendance / Access Control / Fingerprint

36. บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด Time Attendance /Fingerprint

37. คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) CCTV,Time Attendance/ Fingerprint, Network  Lan, ระบบไฟฟ้า, Computer

38. คณะบริหารธุระกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญญะบุรี  Access Control,Network

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารเรียนรวม (ประสานมิตร) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

40. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Access Control

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสกาย เทเลโฟน  Access Control / Fingerprint

42. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่),(สาขา) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

43. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Access Control / Fingerprint

44. ร้านวิทยาฟาร์ม จังหวัด ตรัง Time Attendance /Fingerprint

45. บ้านคุณทอม  Time Attendance /Fingerprint

46. สำนักงาน คุณอ้อย Time Attendance / Fingerprint

47. บ้านคุณเกมส์  Time Attendance / Fingerprint

48. สำนักงานคุณ จณห์นิพิท พันธ์กอง  Time Attendance / Fingerprint

49. Ad IT Supply Co.,Ltd.  Time Attendance / Fingerprint

50. คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Time Attendance / Fingerprint

56. บริษัท เอเซีย กรีน อินโนเวชั่น จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ Access Control

57. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

58. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย /Time Attendance/ Access Control

59. บริษัทนำหน้าซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิท จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ CCTV/ Network/ ไฟฟ้า

60. บริษัท เค. ไอ. ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  Access Control/ Fingerprint

61 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  IP CAMERA

62. บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด  Access Control

63. สำนักงาน คุณอนุรักษ์,คุณอภิรดี เหนือโท  Time Attendance/ Fingerprint

64. บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CCTV,ระบบไฟฟ้า, Lan System

65. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม   โทรศัพท์

66. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Access Control / Fingerprint/ CCTV

67. บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ  IP CAMERA

68.โรงแรมดอลฟิน เบลย์รีสอร์ท (บจก. ที.พี.เอ็น.จี) Time Attendance/Fingerprint

69.สำนักงาน คุณปภาพัฒน์ เจนเจิดยศ  Time Attendance/Fingerprint

70.สำนักงาน คุณหมู Time Attendance/Fingerprint

71. บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

72. Telewiz Shop AIS  Time Attendance/Fingerprint

73. คุณพนมไพร สุขมา  Time Attendance/Fingerprint
74. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Time Attendance/Fingerprint

75. บริษัทแอมโปร ไมโครซิส จำกัด Wiring UTP, Network, WiFi

76. Voice TV Co., Ltd. Wiring UTP, Network, WiFi

77. สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Access Control Fingerprint

78. บ้านคุณโด้ง, คุณสายรุ้ง  CCTV

79.สำนักงานคุณปิยะ    Time Attendance/ Fingerprint

80. บริษัท สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด Access Control / Fingerprint

81. บ้าน ผอ.สมชาย CCTV

82.บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด Time Attendance/Fingerprint

83. คุณจรัส สุพรรณ์ Time Attendance/ Fingerprint

84. บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Time Attendance / Fingerprint

85. คุณกฤษ CCTV

86. คุณ ปริษา Time Attendance / Fingerprint

87. คุณหนึ่ง Time Attendance / Fingerprint

88. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Time Attendance / Fingerprint

89. คูณ ตี๋ Time Attendance / Fingerprint

90. คุณพลากร  Time Attendance /Fingerprint

91. บริษัทโวเทค จำกัด Time Attendance / Fingerprint

92. บริษัท เดีย บอน พีซี จำกัด Time Attendance / Fingerprint

93. คุณประสงค์ Time Attendance / Fingerprint

94.บริษัท แอทวานซ์ เทค เรฟโวลูชั่น จำกัด Access Control

95. บริษัทชบาบางกอก จำกัด Time Attendance / Fingerprint

96. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance / Fingerprint

97. บริษัท เดล คาซาโร  (ประเทศไทย)จำกัด CCTV

98. บริษัท ไอ คอม เทค จำกัด Fingerprint Time Attendance  Access Control

99. บริษัท ที ซี พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  Access Control,Control Lift Fingerprint, Car Park,Time Attendance

100.โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ CCTV

101. บริษัท ดี เค เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด  IP CAMERA,Access Control Fingerprint,Time Attendance,Control Lift,Car Park

102. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Access Control Fingerprint

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสหเวชศาสตร์  CCTV,Time Attendance,ไฟฟ้า

104. โรงเรียนราชวินิต บางเขน  CCTV,Network,Lan,ไฟฟ้า

105, The Alcove @54 IP CAMERA ,Time Attendance,Access Control,Cer Park, Comtrol Lift

106,บริษัทกรีน เฮอริเทรด พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  CCTV, ไฟฟ้า

107บริษัทเทกทีน่า แมนนูเฟ็กท์เจอริ่ง จำกัด  CCTV ,Time Attendance,Network,ไฟฟ้า

108. สถานฑูตไต้หวัน Access Control

109. โรงพยยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance

110. บริษัทสยามวูดส์ แลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด  IP CAMWRA

111. บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด  IP CAMERA

112. สถานีโทรทัศน์ Voice Tv. Network, Fiber Optic

113. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด Lan ,ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน

1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV

2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

3.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้ง Access Control/Fingerprint / Time Attendance

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ติดตั้ง Access Control / FingerPrint

6.กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ติดตั้ง Time Attendance /Fingerprint

7.บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด  บริษัทได้รับสิทธิไว้วางใจ แต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยตรง เป็นผู้สำรวจพื้นที่,ออกแบบ,ติดตั้ง สัญญาณ TRUE WIFI ทั่วประเทศ บริษัทยังดำเนินการตามมาตรฐาน TRUE

8.โรงพยาบาล ผิวหนังอโศก และสาขา  ติดตั้ง Access Control/Fingerprint

9.The Alcove Thorglor 5 ติดตั้ง Access Control/Fingerprint /Door Lock

10. The R  House ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / CCTV

11.โรงเรียนหนองเสือวิยาคม ปทุมธานี ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า ออก อัตโนมัติ

12. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. ติดตั้ง CCTV

13.โรงเรียนราชดำริ สวนหลวง ร.9 กทม. ติดตั้ง net work Lan / ไฟฟ้า

14.Sleepwell Industries Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance / Door Lock

15.Pionneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control

16.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance

17.โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

18. Nam Ngai Hong Industry Co.,Ltd. ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

19.OSK. Securities (Thailand) PCL.  ติดตั้ง IP Pbx

20.JobStreet.com (Thailand) ติดตั้งสร้างห้อง Server Room ,RCAK ,UPS ,Server, Internet ,net work ,Lan ,Wifi , Power ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,IP Pbx, CCTV, Access Control ,

21.บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

22.Thaisecom Pitakkij Co.,Ltd. (Thai Secom) Access Control /Fingerprint/ Door Lock

23.Teeya Master Systems Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Conteol / Fingerprint

24.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัก (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

25.Icom Tech Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint

26.Hardward House International Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/Time Attendance

27.V.SMART Co.,LTD. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / Time Attendance

28.Computer Union Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

29.UFO Company Limited ติดตั้ง Time Attendance

30.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Access Control /Fingerprint / CCTV

31.Semple Cochrane (Asia) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

31.Vmrh Intertrad Co.,Ltd. Time Attendance /Fingerprint

32. บริษัท คเณศ อินโฟเทค จำกัด Time Attendance /Fingerprint

33. บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

34. บริษัท เมอร์ ซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

35. บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น  Time Attendance / Access Control / Fingerprint

36. บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด Time Attendance /Fingerprint

37. คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) CCTV,Time Attendance/ Fingerprint, Network  Lan, ระบบไฟฟ้า, Computer

38. คณะบริหารธุระกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญญะบุรี  Access Control,Network

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารเรียนรวม (ประสานมิตร) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

40. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Access Control

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสกาย เทเลโฟน  Access Control / Fingerprint

42. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่),(สาขา) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

43. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Access Control / Fingerprint

44. ร้านวิทยาฟาร์ม จังหวัด ตรัง Time Attendance /Fingerprint

45. บ้านคุณทอม  Time Attendance /Fingerprint

46. สำนักงาน คุณอ้อย Time Attendance / Fingerprint

47. บ้านคุณเกมส์  Time Attendance / Fingerprint

48. สำนักงานคุณ จณห์นิพิท พันธ์กอง  Time Attendance / Fingerprint

49. Ad IT Supply Co.,Ltd.  Time Attendance / Fingerprint

50. คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Time Attendance / Fingerprint

56. บริษัท เอเซีย กรีน อินโนเวชั่น จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ Access Control

57. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

58. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย /Time Attendance/ Access Control

59. บริษัทนำหน้าซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิท จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ CCTV/ Network/ ไฟฟ้า

60. บริษัท เค. ไอ. ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  Access Control/ Fingerprint

61 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  IP CAMERA

62. บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด  Access Control

63. สำนักงาน คุณอนุรักษ์,คุณอภิรดี เหนือโท  Time Attendance/ Fingerprint

64. บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CCTV,ระบบไฟฟ้า, Lan System

65. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม   โทรศัพท์

66. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Access Control / Fingerprint/ CCTV

67. บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ  IP CAMERA

68.โรงแรมดอลฟิน เบลย์รีสอร์ท (บจก. ที.พี.เอ็น.จี) Time Attendance/Fingerprint

69.สำนักงาน คุณปภาพัฒน์ เจนเจิดยศ  Time Attendance/Fingerprint

70.สำนักงาน คุณหมู Time Attendance/Fingerprint

71. บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

72. Telewiz Shop AIS  Time Attendance/Fingerprint

73. คุณพนมไพร สุขมา  Time Attendance/Fingerprint
74. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Time Attendance/Fingerprint

75. บริษัทแอมโปร ไมโครซิส จำกัด Wiring UTP, Network, WiFi

76. Voice TV Co., Ltd. Wiring UTP, Network, WiFi

77. สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Access Control Fingerprint

78. บ้านคุณโด้ง, คุณสายรุ้ง  CCTV

79.สำนักงานคุณปิยะ    Time Attendance/ Fingerprint

80. บริษัท สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด Access Control / Fingerprint

81. บ้าน ผอ.สมชาย CCTV

82.บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด Time Attendance/Fingerprint

83. คุณจรัส สุพรรณ์ Time Attendance/ Fingerprint

84. บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Time Attendance / Fingerprint

85. คุณกฤษ CCTV

86. คุณ ปริษา Time Attendance / Fingerprint

87. คุณหนึ่ง Time Attendance / Fingerprint

88. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Time Attendance / Fingerprint

89. คูณ ตี๋ Time Attendance / Fingerprint

90. คุณพลากร  Time Attendance /Fingerprint

91. บริษัทโวเทค จำกัด Time Attendance / Fingerprint

92. บริษัท เดีย บอน พีซี จำกัด Time Attendance / Fingerprint

93. คุณประสงค์ Time Attendance / Fingerprint

94.บริษัท แอทวานซ์ เทค เรฟโวลูชั่น จำกัด Access Control

95. บริษัทชบาบางกอก จำกัด Time Attendance / Fingerprint

96. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance / Fingerprint

97. บริษัท เดล คาซาโร  (ประเทศไทย)จำกัด CCTV

98. บริษัท ไอ คอม เทค จำกัด Fingerprint Time Attendance  Access Control

99. บริษัท ที ซี พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  Access Control,Control Lift Fingerprint, Car Park,Time Attendance

100.โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ CCTV

101. บริษัท ดี เค เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด  IP CAMERA,Access Control Fingerprint,Time Attendance,Control Lift,Car Park

102. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Access Control Fingerprint

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสหเวชศาสตร์  CCTV,Time Attendance,ไฟฟ้า

104. โรงเรียนราชวินิต บางเขน  CCTV,Network,Lan,ไฟฟ้า

105, The Alcove @54 IP CAMERA ,Time Attendance,Access Control,Cer Park, Comtrol Lift

106,บริษัทกรีน เฮอริเทรด พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  CCTV, ไฟฟ้า

107บริษัทเทกทีน่า แมนนูเฟ็กท์เจอริ่ง จำกัด  CCTV ,Time Attendance,Network,ไฟฟ้า

108. สถานฑูตไต้หวัน Access Control

109. โรงพยยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance

110. บริษัทสยามวูดส์ แลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด  IP CAMWRA

111. บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด  IP CAMERA

112. สถานีโทรทัศน์ Voice Tv. Network, Fiber Optic

113. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด Lan ,ไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานที่ติดตั้งบางส่วน

1.สภากาชาดไทย ติดตั้ง Access Control /Fingerprint/CCTV

2.สาขาวิชา ตจวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

3.ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/CCTV

4.คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ติดตั้ง Access Control/Fingerprint / Time Attendance

5.สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิยาลัยหอการค้าไทย ติดตั้ง Access Control / FingerPrint

6.กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ติดตั้ง Time Attendance /Fingerprint

7.บริษัท ทรู อินเตอร์เน็ต จำกัด  บริษัทได้รับสิทธิไว้วางใจ แต่งตั้งเป็นผู้รับเหมาหลักโดยตรง เป็นผู้สำรวจพื้นที่,ออกแบบ,ติดตั้ง สัญญาณ TRUE WIFI ทั่วประเทศ บริษัทยังดำเนินการตามมาตรฐาน TRUE

8.โรงพยาบาล ผิวหนังอโศก และสาขา  ติดตั้ง Access Control/Fingerprint

9.The Alcove Thorglor 5 ติดตั้ง Access Control/Fingerprint /Door Lock

10. The R  House ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / CCTV

11.โรงเรียนหนองเสือวิยาคม ปทุมธานี ติดตั้ง เครื่องนับคนเข้า ออก อัตโนมัติ

12. โรงเรียนศรีพฤฒา ถนนกรุงเทพกรีฑา กทม. ติดตั้ง CCTV

13.โรงเรียนราชดำริ สวนหลวง ร.9 กทม. ติดตั้ง net work Lan / ไฟฟ้า

14.Sleepwell Industries Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance / Door Lock

15.Pionneer Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control

16.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร ติดตั้ง Access Control / Fingerprint /Time Attendance

17.โรงงานยาสูบ กระทรวงการคลัง ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

18. Nam Ngai Hong Industry Co.,Ltd. ติดตั้ง Time Attendance / Fingerprint

19.OSK. Securities (Thailand) PCL.  ติดตั้ง IP Pbx

20.JobStreet.com (Thailand) ติดตั้งสร้างห้อง Server Room ,RCAK ,UPS ,Server, Internet ,net work ,Lan ,Wifi , Power ระบบไฟฟ้าทั้งหมด ,IP Pbx, CCTV, Access Control ,

21.บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

22.Thaisecom Pitakkij Co.,Ltd. (Thai Secom) Access Control /Fingerprint/ Door Lock

23.Teeya Master Systems Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Conteol / Fingerprint

24.บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ จำกัก (มหาชน) ติดตั้ง Pbx

25.Icom Tech Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint

26.Hardward House International Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control/Fingerprint/Time Attendance

27.V.SMART Co.,LTD. ติดตั้ง Access Control / Fingerprint / Time Attendance

28.Computer Union Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

29.UFO Company Limited ติดตั้ง Time Attendance

30.บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ติดตั้ง Access Control /Fingerprint / CCTV

31.Semple Cochrane (Asia) Co.,Ltd. ติดตั้ง Access Control /Fingerprint

31.Vmrh Intertrad Co.,Ltd. Time Attendance /Fingerprint

32. บริษัท คเณศ อินโฟเทค จำกัด Time Attendance /Fingerprint

33. บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

34. บริษัท เมอร์ ซี่ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  Time Attendance / Fingerprint

35. บริษัท กรีนเวิลด์ พับลิเคชั่น  Time Attendance / Access Control / Fingerprint

36. บริษัท สตูดิโอกรุงเทพ จำกัด Time Attendance /Fingerprint

37. คณะสหเวชศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (องครักษ์) CCTV,Time Attendance/ Fingerprint, Network  Lan, ระบบไฟฟ้า, Computer

38. คณะบริหารธุระกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคลธัญญะบุรี  Access Control,Network

39. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อาคารเรียนรวม (ประสานมิตร) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

40. คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Access Control

41. ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิวสกาย เทเลโฟน  Access Control / Fingerprint

42. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่),(สาขา) Access Control / Time Attendance / Fingerprint

43. คณะวิศวกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Access Control / Fingerprint

44. ร้านวิทยาฟาร์ม จังหวัด ตรัง Time Attendance /Fingerprint

45. บ้านคุณทอม  Time Attendance /Fingerprint

46. สำนักงาน คุณอ้อย Time Attendance / Fingerprint

47. บ้านคุณเกมส์  Time Attendance / Fingerprint

48. สำนักงานคุณ จณห์นิพิท พันธ์กอง  Time Attendance / Fingerprint

49. Ad IT Supply Co.,Ltd.  Time Attendance / Fingerprint

50. คลินิกกายภาพบำบัด คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร) Time Attendance / Fingerprint

56. บริษัท เอเซีย กรีน อินโนเวชั่น จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ Access Control

57. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

58. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแซด มีเดีย /Time Attendance/ Access Control

59. บริษัทนำหน้าซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิท จำกัด Time Attendance/ Fingerprint/ CCTV/ Network/ ไฟฟ้า

60. บริษัท เค. ไอ. ที. เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด  Access Control/ Fingerprint

61 บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (สำนักงานใหญ่)  IP CAMERA

62. บริษัท เดกา อาทีเรีย จำกัด  Access Control

63. สำนักงาน คุณอนุรักษ์,คุณอภิรดี เหนือโท  Time Attendance/ Fingerprint

64. บริษัท ดีเทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด CCTV,ระบบไฟฟ้า, Lan System

65. กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม   โทรศัพท์

66. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  Access Control / Fingerprint/ CCTV

67. บริษัท เอ็มโอแอล โลจีสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคลังสินค้า สนามบินสุวรรณภูมิ  IP CAMERA

68.โรงแรมดอลฟิน เบลย์รีสอร์ท (บจก. ที.พี.เอ็น.จี) Time Attendance/Fingerprint

69.สำนักงาน คุณปภาพัฒน์ เจนเจิดยศ  Time Attendance/Fingerprint

70.สำนักงาน คุณหมู Time Attendance/Fingerprint

71. บริษัท ซัคเซส ซัพพลาย แอนด์ โซลูชั่น จำกัด  Time Attendance/ Fingerprint

72. Telewiz Shop AIS  Time Attendance/Fingerprint

73. คุณพนมไพร สุขมา  Time Attendance/Fingerprint
74. วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา Time Attendance/Fingerprint

75. บริษัทแอมโปร ไมโครซิส จำกัด Wiring UTP, Network, WiFi

76. Voice TV Co., Ltd. Wiring UTP, Network, WiFi

77. สาขาประสาทวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  Access Control Fingerprint

78. บ้านคุณโด้ง, คุณสายรุ้ง  CCTV

79.สำนักงานคุณปิยะ    Time Attendance/ Fingerprint

80. บริษัท สีลมแอ๊ดไวเซอรี่ จำกัด Access Control / Fingerprint

81. บ้าน ผอ.สมชาย CCTV

82.บริษัท วันลิ้งค์ เน็ตเวิร์ค จำกัด Time Attendance/Fingerprint

83. คุณจรัส สุพรรณ์ Time Attendance/ Fingerprint

84. บริษัท มูฟ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด Time Attendance / Fingerprint

85. คุณกฤษ CCTV

86. คุณ ปริษา Time Attendance / Fingerprint

87. คุณหนึ่ง Time Attendance / Fingerprint

88. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  Time Attendance / Fingerprint

89. คูณ ตี๋ Time Attendance / Fingerprint

90. คุณพลากร  Time Attendance /Fingerprint

91. บริษัทโวเทค จำกัด Time Attendance / Fingerprint

92. บริษัท เดีย บอน พีซี จำกัด Time Attendance / Fingerprint

93. คุณประสงค์ Time Attendance / Fingerprint

94.บริษัท แอทวานซ์ เทค เรฟโวลูชั่น จำกัด Access Control

95. บริษัทชบาบางกอก จำกัด Time Attendance / Fingerprint

96. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance / Fingerprint

97. บริษัท เดล คาซาโร  (ประเทศไทย)จำกัด CCTV

98. บริษัท ไอ คอม เทค จำกัด Fingerprint Time Attendance  Access Control

99. บริษัท ที ซี พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  Access Control,Control Lift Fingerprint, Car Park,Time Attendance

100.โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ CCTV

101. บริษัท ดี เค เจ คอนสตรัคชั่น จำกัด  IP CAMERA,Access Control Fingerprint,Time Attendance,Control Lift,Car Park

102. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ Access Control Fingerprint

103. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  คณะสหเวชศาสตร์  CCTV,Time Attendance,ไฟฟ้า

104. โรงเรียนราชวินิต บางเขน  CCTV,Network,Lan,ไฟฟ้า

105, The Alcove @54 IP CAMERA ,Time Attendance,Access Control,Cer Park, Comtrol Lift

106,บริษัทกรีน เฮอริเทรด พร็อพเฟอร์ตี้ จำกัด  CCTV, ไฟฟ้า

107บริษัทเทกทีน่า แมนนูเฟ็กท์เจอริ่ง จำกัด  CCTV ,Time Attendance,Network,ไฟฟ้า

108. สถานฑูตไต้หวัน Access Control

109. โรงพยยาบาล จุฬาลงกรณ์ Time Attendance

110. บริษัทสยามวูดส์ แลนด์ (ประเทศไทย)จำกัด  IP CAMWRA

111. บริษัท อาซ์คมี โซลูชั่น แอนด์ คอนซัลแทนซ์ จำกัด  IP CAMERA

112. สถานีโทรทัศน์ Voice Tv. Network, Fiber Optic

113. บริษัท พี ซี แลนด์ เทคโนโลยี จำกัด Lan ,ไฟฟ้า