• 8 February 2018 at 11:02
  • 1056
  • 0

เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan  ยี่ห้อ RCG รุ่น i4 ราคาขายส่ง 3,500 บาท รองรับลายนิ้วมือ 1,500 ลายนิ้วมือ, รองรับรหัสได้, บันทึกรายงานเข้าออกได้ 50,000 รายงาน ต๋อเชื่อมคอมพิวเตอร์ได้ มีโปรแกรมการลงเวลาเข้าออกพนักงาน สามารถทำเป็นเครื่องประตูคีย์การ์ดได้ (เพิ่ม กลอนแมเหล็กไฟฟ้า)

สนใจสินค้า  ติดต่อคุณโย 081-6894378  e-mail: thammajak8@gmail.com     www.simplifytech.net

รายละเอียดคุณลักษณะของระบบงานบันทึกเวลาเข้า-ออก

Specification

Comply

  1. คุณลักษณะทั่วไประบบเครื่องอ่านลายนิ้วมือ

              1.1 สามารถกำหนดเพิ่มหรือยกเลิกผู้ใช้งานระบบได้จากตัวเครื่องอ่านลายนิ้วมือและหรือโปรแกรมควบคุมการจัดการระบบ

 

              1.2  สามารถกำหนดวันหยุดนักขัตฤกษ์ล่วงหน้าได้

 

              1.3  สามารถกำหนดช่วงเวลาการผ่านเข้า-ออกของผู้ใช้งานระบบได้ไม่น้อยกว่า 50  ช่วงเวลา (Time Zone)

 

  1. การเดินสายไฟฟ้าและสายสื่อสาร/สายสัญญาณ

               2.1  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินสายภายในอาคาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งหมด โดยต้องสำรวจอาคารสำนักงาน  กำหนดติดตั้งและคำนวณความยาวของสายเอง

 

               2.2  การเดินสายสัญญาณจะต้องเดินสายสัญญาณจากเครื่องอ่านลายนิ้วมือ ไปยังตู้ติดตั้งอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณ ในกรณีอุปกรณ์กระจายสายสัญญาณในตู้นั้นๆ ไม่มีช่องว่างเพียงพอ หรือระยะห่างเกินกว่าตามที่มาตรฐานกำหนด ให้ผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างดำเนินการจัดหาอุปกรณ์กระจายสัญญาณ หรือเดินสายสัญญาณไปยังตู้อุปกรณ์กระจายสัญญาณใกล้เคียง เพื่อให้ระบบสามารถใช้งานได้ และเสนอให้สำนักงานใหญ่พิจารณาก่อนการติดตั้ง โดยผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

                 2.3  การเดินสายท่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่อร้อยสายไฟฟ้าของการไฟฟ้านครหลวง และผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเชื่อมสาย Main และการติดตั้ง Grounding ตามมาตรฐานของการไฟฟ้านครหลวง (ถ้าจำเป็นต้องดำเนินการ)

 

                 2.4  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบในการประสานงานต่างๆ และหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ได้มาซึ่งระบบ

 

  2.5  สายไฟฟ้าสำหรับเครื่องอ่านลายนิ้วมือต้องมีขนาดไม่เล็กกว่า 1.5 mm

 

                2.6  สายสัญญาณให้ใช้สายแบบ Shield Twisted Pair,lan

 

                2.7  การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องอ่านลายนิ้วมือ การเดินสายสัญญาณและอื่นๆ ให้ทำแบบการติดตั้งเสนอพิจารณาก่อนติดตั้ง

 

                2.8  ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่างๆ เพื่อให้การติดตั้งระบบแล้วเสร็จ โดยเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด

 

 

 

 

 

 

 

Specification

Comply

  1. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

               3.1  เครื่องอ่านลายนิ้วมือ ต้องมีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

 

-          มีระบบอ่านลายนิ้วมือ และรหัส

 

-          มีเซนเซอร์หัวอ่านแบบ  Optical หรือเทียบเท่าหรือดีกว่า

 

-          ต้องมีปุ่มกดสำหรับใส่รหัส พร้อมปุ่มฟังก์ชั่นควบคุมการทำงาน  และตัวปุ่มกดต้องเป็นแบบนุ่มมือไม่แข็งกระด้าง

 

-          ขนาดเล็กกะทัดรัด  ไม่เกิน 155 มม. (สูง) x 140 มม. (กว้าง) X 50 มม. (หนา)

 

-          ออกแบบสวยงามและทันสมัยได้รับรางวัลมาตรฐานสากลหรือมาตรฐานยุโรป และผ่านการรับรองมาตรฐาน CE และ FCC

 

-          มีหน่วยประมวลผลในตัวเครื่อง

 

-          มีจอแสดงผลแบบ  LCD เพื่อแสดงวัน เดือน ปี เวลา และข้อความตอบโต้กับผู้ใช้

 

-          มีไฟแสดงสถานะของเครื่อง

 

-          ต้องเก็บลายนิ้วมือได้ไม่น้อยกว่า 1,500 คน โดยคิดคำนวณ 1 คน ต่อ 1 ลายนิ้วมือและเก็บบันทึกการลงเวลาได้ 50,000 รายการ ที่เครื่อง

 

-          มีค่า False Rejection Rate (FRR) น้อยกว่า 1% และมีค่า False Acceptance Rate (FAR) น้อยกว่า 0.0001%

 

-          มีค่า Identification Speed น้อยกว่า 2 วินาที

 

-          สามารถทำการตรวจสอบลายนิ้วมือได้ทั้งในโหมด  1:1 , 1:N

 

-          ต้องกำหนดการใช้ได้อย่างน้อย 3 วิธี คือ

ใช้ลายนิ้วมืออย่างเดียว

ใช้กดรหัสอย่างเดียว

ใช้ลายนิ้วมือหรือกดรหัส

 

-          สามารถเก็บข้อมูลการเข้า-ออกได้

 

               3.2  สามารถกำหนดรหัสผ่านได้อย่างน้อย 5 หลัก

 

               3.3  ในกรณีสถานะ Off Line ต้องสามารถบันทึกข้อมูลการในการเข้า-ออกได้ไม่น้อยกว่า 50,000 ครั้งต่อ 1เครื่อง

 

               3.4  สามารถกำหนดเพิ่มหรือยกเลิกผู้งานระบบได้

 

               3.5  มีระบบประหยัดพลังงาน Sleep Mode เมื่อไม่มีผู้ใช้งาน

 

 

 

 

 

Specification

Comply

  1. โปรแกรมควบคุมจัดการระบบ มีคุณสมบัติเทียบเท่า หรือดีกว่า ดังนี้

               4.1  สามารถใช้งานซอร์ฟแวร์ได้บนระบบปฏิบัติการณ์ Microsoft Windows 2000 หรือ Microsoft Windows XP ได้เป็นอย่างน้อย

 

               4.2  มีระบบจัดการข้อมูลการบันทึกเวลาการทำงาน ในรูปแบบ Text File หรือ Excel File

 

               4.3  ซอร์ฟแวร์ต้องมีลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

 

 โทร 081-689-4378

e-mail: thammajak8@gmail.com

www.simplifytech.net