x7 ,ZKTeco,ระบบ เปิด-ปิด ประตูด้วยลายนิ้วมือ/บัตร/รหัส รองรับระบบ เปิด-ปิด ประตู ไม่รองรับระบบลงเวลา
สินค้าแนะนำ
8,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

x7 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ บัตร รหัส สำหรับควบคุมประตูเข้า ออก ,ไม่มี รายงายการลงเวลาเข้าออก