SilkFP 101TA,ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้วมือ/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
สินค้ามาใหม่ สินค้าแนะนำ
9,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

SilkFP101TA,เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รห้ส บัตรซื้อเพิ่ม สำหรับลงเวลาเข้า ออกพนักงาน ขาดลา มาสาย OT มีโปรแกรมภาษาไทยให้ฟรี