UA100,ZKTeco,ระบบลงเวลาด้วยลายนิ้ว/รหัส รองรับการเพิ่ม ฟังค์ชั่น อ่านบัตรได้ โปรแกรม คำนวณเวลา ทำงานของพนักงาน
สินค้าแนะนำ
7,900.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

UA100 เครื่องสแกนลายนิ้วมือ รหัส สำหรับลงเวลาเข้า ออกพนักงาน รองรับ 1,000 ลายนิ้วมือ ,100,000 รายงาน มีโปรแกรม ขาดลามาสาย OT ให้ฟรี เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์  LAN USB RS232